سیستم b2b.isaco.ir به طور موقت تا پایان اردیبهشت ماه در دسترس می باشد
و پس از آن برای همیشه از دسترس خارج می گردد.
خواهشمند است به جز موارد ضروری از سیستم جدید به آدرس eb.isaco.ir استفاده شود.
جهت هر گونه راهنمایی با شماره تلفن 44903837 (واحد پشتیبانی) تماس حاصل نمایید.