سیستم b2b.isaco.ir از این پس در دسترس نمی باشد.
خواهشمند است از سیستم جدید به آدرس eb.isaco.ir استفاده نمایید.
جهت هر گونه راهنمایی با شماره تلفن 44903837 (واحد پشتیبانی) تماس حاصل نمایید.